تبلیغات
قزوین امروز - سفر کروبی به قزوین با دعوت شیخ قدرت علیخانی صورت گرفت
قزوین امروز
چهارشنبه 30 دی 1388

سفر کروبی به قزوین با دعوت شیخ قدرت علیخانی صورت گرفت

چهارشنبه 30 دی 1388

نوع مطلب :
نویسنده :نسیم شمال

شاید کسی باور نکند اما اولین جرقه ی سفر کروبی به قزوین توسط قدرت ا... علیخانی زده شد.

عده ای که فعلا از نام بردن آنها اجتناب می کنیم طی نشست هایی به این نتیجه رسیدند که ناآرامی و  اغتشاشات  را به شهرهای کوچک نیز بکشانند و قدرت ا... علیخانی اولین کسی بود که تمایل خود را نسبت به این موضوع عنوان می کند.. رغبت شیخ قدرت مصادف می شود با منحل شدن دفتر حزب اعتماد ملی در قزوین، بنابراین شیخ قدرت فرصت را مغتنم می شمارد تا با دعوت کروبی - یکی از رهبران موسوم به جنبش سبز-  زمینه سفر کروبی را به قزوین فراهم آورد تا کروبی ساده دل به بهانه جلوگیری از انحلال دفتر حزب اعتماد ملی به قزوین سفر کند. شیخ قدرت با سازماندهی نیروهای مزدور خود در قزوین و وعده و وعید به بچه های ملی مذهبی بستر یک ناآرامی بزرگ را در قزوین فراهم کرد تا با پشتوانه ی دانشجویان دانشگاه های قزوین که در این مدت از نعمات شیخ سخت کوش  کاملا بهره مند شده اند به یک اعتراض گسترده در قزوین دست بزنند.

اما شیخ قدرت فکر دو نکته را در این رابطه نکرده بود: نخست اینکه نیروهای امنیتی از این مساله آگاه می شوند و مردم مومن و شهید پرور استان به صحنه بیایند تا جلوی اغتشاش گرفته شود. دوم اینکه دانشجویان دانشگاه های قزوین من جمله دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین در تعطیلات قبل از شروع امتحانات خود بسر می بردند و اکثر آنها برای آمادگی امتحانات ترم مهر ماه به شهر های خود رفته بودند.

این دو مساله موجب شد تا جمعیت مردم مومن و باریشه در خیابان جانبازان - محل اقامت کروبی – از جمعیت جنبش سبزی ها بیشتر شود و ابتکار عمل از مزدوران سازماندهی شده ی شیخ قدرت گرفته شود. گویی که خود افرادی که به دعوت قوامی به محل آمده بودند از اصل ماجرا باخبر نبودند.

هر چند که شیخ قدرت خود را از نظر ها مخفی کرد اما اعتراض قوامی که بازیچه ی این نقشه شیخ قدرت قرار گرفته بود موجب شد، شیخ قدرت نقاب از چهره بردارد و در اظهار نظرهای عجیب  وغریب خود مردم قزوین را متهم به اغتشاش نماید او گفته است نباید این حرکت ناپسند را  به حساب مردم قزوین گذاشت در حالی که خود مسبب این وقایع است. با این همه شیخ قدرت به قوامی قول داده است برای اینکه او را در سفر کروبی تنها گذاشته است یک منبر مشتی در خانه قوامی برگزار کند و روابط این دو شیخ که حاضر نبودند سر یک سفره بنشینند، خوب شود و به قول معروف شیخ قدرت همراهی نکردن کروبی را از دل قوامی دربیاورد تا نقشه های بعدی را سروسامان دهند.